Bygge av Fritidshus. Björnö

Vi är ett nystartat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation, ROT-jobb, totalentreprenader samt fönstermontering. Här kan ni se där vi byggde ett 120 kvm permanentboende samt markarbete platta vid Smedstorpsvägen i Björnö, Norrtälje, norra Stockholm.

Takläggning gjordes av en takfirma från Norrtälje.