Grundförstärkning & betonglagning av garage. Älmsta i Väddö socken

Ett gammalt garage på Skogsbacken i Älmsta i Väddö socken hade spruckit på flera ställen och var därför i behov av grundförstärkning. Våra certifierade hantverkare och markexperter åkte ut för att analysera situationen. Sprickorna kunde enkelt lagas på plats. Vi utförde grundförstärkning med geopolymer för säkert strukturellt stöd. Det kan också med fördel användas för markutjämning, men i detta fall var det inte nödvändigt.

Börjar det bli dags att se över din marksituation och eventuellt behov av grundförstärkning? Hör av dig!

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *