Grundarbete betongplatta. Enviken

Gjutning av husgrund & källarvägg till sutterängvilla. Ringdansvägen