Byggnation av Sommarstuga. Knivsta

Vi är ett väletablerat byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggnation, ROT-jobb, totalentreprenader samt fönstermontering. Här kan ni se ett av våra senaste större projekt där vi byggde ett sommarstuga till tomtägare i Knivsta, Norra Stockholm. 

Takarbetet gjordes av en takfirma från Knivsta.